Hoe kan ik iemand sponsoren?

Maak mee het verschil!
Steun een deelnemer en draag zo je steentje bij. Elke bijdrage, hoe klein ook, betekent een groot verschil voor gezinnen in armoede!

Vind via de zoekmodule de deelnemer die je wil sponsoren. Bij elke deelnemer vind je een unieke sponsorcode die je bij overschrijving van je bijdrage kan gebruiken.
Alle bijdragen worden gestort op één centraal rekeningnummer BE28 7333 0002 0020.

De opbrengsten van de 40.000 uren beweegcampagne gaan integraal naar Welzijnsschakels vzw.
Welzijnsschakels zet deze middelen in om kansen te bieden aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst. Dit gebeurt o.a. door

  • de mensen in armoede thuis te bezoeken en persoonlijke contacten te onderhouden om sociaal isolement tegen te gaan.
  • sportieve en culturele groepsactiviteiten te organiseren.
  • praktische steun te bieden.
  • te lobbyen bij het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen, huisdokters, verenigingen,…
  • actie te voeren voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding…